Izvješće o provedenom Javnom savjetovanju - Prijedlog cjenika pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika

Sukladno čl. 77. st. 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/2021) Čistoća d.o.o. Dubrovnik dala je na javno savjetovanje Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika.

Javno savjetovanje započelo je dana 01.12.2022. i trajalo je do 01.01.2023.godine.

 

Izvješće o provedenom Javnom savjetovanju - Prijedlog cjenika pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika 

 

U Dubrovniku, 27.01.2023. godine

 

NovostiVidi sve

Predavanje za učenike eko grupe O.Š. Marina Držića

U sklopu kampanje „Cooltura odvajanja otpada“ održana je edukacija o održivom gospodarenju otpadom za učenike eko grupe O.Š. Marina Držića.

Više...

U O.Š. Ivana Gundulića održane edukativne radionice o odvajanju otpada

Edukativne radionice o pravilnom odvajanju otpada ovog tjedna održane su za učenike Osnove škole Ivana Gundulića.

Više...

Edukativna predavanja o gospodarenju otpadom u Muškom učeničkom domu

Predavanje na temu „Gospodarenje otpadom“ ovoga tjedna održano je za srednjoškolce Muškog učeničkog doma Dubrovnik.

Više...