Javno savjetovanje - Prijedlog cjenika pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Župa dubrovačka

Sukladno čl. 77. st. 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/2021) Čistoća d.o.o. Dubrovnik daje na javno savjetovanje Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Župa dubrovačka.

Javno savjetovanje započinje dana 10.02.2023. i traje do 12.03.2023.godine.

Po završetku savjetovanja sve pristigle primjedbe bit će razmotrene te prihvaćene ili neprihvaćene uz obrazloženja koja će biti sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnoj stranici Čistoća d.o.o. Dubrovnik.

 

Prijedlog cjenika pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Župa dubrovačka

Obrazloženje cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Župa dubrovačka

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu prijedloga odluke ili drugog općeg akta

 

U Dubrovniku, 10.02.2023. godine

 

NovostiVidi sve

Predavanje za učenike eko grupe O.Š. Marina Držića

U sklopu kampanje „Cooltura odvajanja otpada“ održana je edukacija o održivom gospodarenju otpadom za učenike eko grupe O.Š. Marina Držića.

Više...

U O.Š. Ivana Gundulića održane edukativne radionice o odvajanju otpada

Edukativne radionice o pravilnom odvajanju otpada ovog tjedna održane su za učenike Osnove škole Ivana Gundulića.

Više...

Edukativna predavanja o gospodarenju otpadom u Muškom učeničkom domu

Predavanje na temu „Gospodarenje otpadom“ ovoga tjedna održano je za srednjoškolce Muškog učeničkog doma Dubrovnik.

Više...