Javno savjetovanje - Prijedlog cjenika pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika

Sukladno čl. 77. st. 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/2021) Čistoća d.o.o. Dubrovnik daje na javno savjetovanje Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika.

Javno savjetovanje započinje dana 01.12.2022. i traje do 01.01.2023.godine.

Po završetku savjetovanja sve pristigle primjedbe bit će razmotrene te prihvaćene ili neprihvaćene uz obrazloženja koja će biti sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnoj stranici Čistoća d.o.o. Dubrovnik.

 

Prijedlog cjenika pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika

Obrazloženje cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu prijedloga odluke ili drugog općeg akta

 

U Dubrovniku, 01.12.2022. godine

NovostiVidi sve

Javno savjetovanje - Prijedlog cjenika pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika

Javno savjetovanje - Prijedlog cjenika pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika

Više...

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta za Festu sv. Vlaha

U petak, 3. veljače, reciklažna dvorišta u Dubrovniku i Mokošici bit će otvorena od 07:00 do 10:00 sati.

Više...

Škatulica puna veselja

Tijekom siječnja, u sklopu kampanje „Cooltura odvajanja otpada“, održane su edukacijske radionice o važnosti odvajanja otpada u DV Škatulica.

Više...