Obavijest stanovnicima Ulice Ivana Matijaševića

Obavještavamo stanovnike Ulice Ivana Matijaševića kako su spremnici za miješani komunalni otpad, koji su se nalazili u neposrednoj blizini kućnog broja 8,  izmješteni.

Spremnici su izmješteni na postojeće odlagalište otpada koje se nalazi na spoju ulica Između tri crkve i Anice Bošković (preko puta ulaza u Kino Slavicu).

Razlog izmještanja spremnika je nezadovoljavanje javnog odlagališta lokacijom i potrebnim kapacitetima, kao i nemogućnost postavljanja spremnika za reciklabilni otpad.

 

U Dubrovnik, 28.02.2023. godine

NovostiVidi sve

Predavanje za učenike eko grupe O.Š. Marina Držića

U sklopu kampanje „Cooltura odvajanja otpada“ održana je edukacija o održivom gospodarenju otpadom za učenike eko grupe O.Š. Marina Držića.

Više...

U O.Š. Ivana Gundulića održane edukativne radionice o odvajanju otpada

Edukativne radionice o pravilnom odvajanju otpada ovog tjedna održane su za učenike Osnove škole Ivana Gundulića.

Više...

Edukativna predavanja o gospodarenju otpadom u Muškom učeničkom domu

Predavanje na temu „Gospodarenje otpadom“ ovoga tjedna održano je za srednjoškolce Muškog učeničkog doma Dubrovnik.

Više...