Rijeka dubrovačka u odvoji i pokloni osmijeh Gradu

Na području Rijeke dubrovačke postavljene su nove košarice za sitni otpad kao i komplet spremnika za odvojeno prikupljanje papira i plastične ambalaže, s ciljem povećanja stopa odvajanja i ovih vrsta otpada.

Uvažavajući prijedloge mještana i predstavnika Gradskog kotara Komolac izabrane su lokacije za postavljanje istih, što će zasigurno pridonijeti još većoj urednosti i čistoći ovoga dijela grada.

Inače, Čistoća kontinuirano obavlja zamjenu starih košarica za sitni otpad novima kao i postavljanje na lokacijama gdje je uočen nedostatak istih. Samo u proteklom razdoblju na preko 48 novih lokacija postavljene su košarice za sitni otpad.

 

Dubrovnik, 02.06.2017. godine

 

 

 

 

 

 

NovostiVidi sve

Obavijest o obustavi odvoza glomaznog po narudžbi

Obavještavamo naše korisnike da se u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna neće vršiti usluga odvoza glomaznog otpada po narudžbi.

Više...

Čistoća u projektu URBAN-WASTE

Tvrtka Čistoća prepoznata i pozvana kao jedan od važnih dionika u projektu URBAN-WASTE-Urbane strategije gospodarenja otpadom u turističkim gradovima.

Više...

Edukativne radionice o gospodarenju otpadom

U proteklom razdoblju Čistoća je organizirala niz edukacija za svoje poslovne partnere, a riječ je većinom o hotelskim grupacijama, koje su prepoznale potrebu da svojim djelatnicima osiguraju odgovarajuću edukaciju o načinu odvajanja i važnosti primarne selekcije otpada.

Više...