1. Zajedničke službe

- računovodstveno-knjigovodstveni poslovi
- financijski
- poslovi plana, analize i komercijale
- pravni, kadrovski i opći poslovi

Broj zaposlenih: 14.

2. Javna higijena

- čišćenje i pranje javno prometnih površina, pražnjenje košarica za smeće i čišćenje fontana,
- sakupljanje smeća i utovar u vozila,
- održavanje čistoće u javnim zahodima,
- prikupljanje i reciklaža sekundarnih sirovina.

Broj zaposlenih: 75.

3. Transport i održavanje

- odvoz i ukrcaj smeća i drugog otpada te deponiranje na deponiji,
- odvoz glomaznog otpada iz stambenih i poslovnih prostora te javno prometnih površina i njegovo deponiranje na deponiji,
- obavlja recikliranje i neutraliziranje krutih otpada,
- obavlja prikupljanje i promet sekundarnih sirovina,
- održava i vrši popravak vozila i drugih osnovnih sredstava, opreme i sitnog inventara,
- vrši nabavu i uskladištenje rezervnih dijelova, aut- guma, maziva, zaštitnih sredstava, alata i materijala.
- održava deponiju otpada.

Broj zaposlenih: 39.


Ukupan broj zaposlenih u Čistoću Dubrovnik je 128.
 

Copyright: Čistoća Dubrovnik d.o.o.  |   Izrada i održavanje Du Team